تاریک برنده ماشین همراه بوسیدن سرگرمی

تاریک: برنده ماشین همراه بوسیدن سرگرمی مسابقه سرگرمی چه خبر از کجا ؟

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پیش‌بینی امید بخش صندوق بین المللی پول راجع به کشور عزیزمان ایران

صندوق بین المللی پول آینده نگری کرد کشور عزیزمان ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۱ شود.

پیش‌بینی امید بخش صندوق بین المللی پول راجع به کشور عزیزمان ایران

آینده نگری امید بخش صندوق بین المللی پول راجع به ایران

عبارات مهم : ایران

صندوق بین المللی پول آینده نگری کرد کشور عزیزمان ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۱ شود.

به گزارش تسنیم ؛ صندوق بین المللی پول در پایگاه داده های آماری خود آینده نگری کرده است کشور عزیزمان ایران در سال 2021 با سه پله افزایش در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد.

بر اساس آمارهای انتشار یافته از سوی این نهاد بین المللی تولید ناخالص داخلی کشور عزیزمان ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دلار بوده و کشور عزیزمان ایران از این نظر در رتبه 18 دنیا قرار گرفته است.

پیش‌بینی امید بخش صندوق بین المللی پول راجع به کشور عزیزمان ایران

صندوق بین المللی پول آینده نگری کرده است کشور عزیزمان ایران در سال های 2018، 2019 و 2020 نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند ولی در سال 2021 با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا به جایگاه پانزدهم افزایش کند.

صندوف بین المللی پول

صندوق بین المللی پول آینده نگری کرد کشور عزیزمان ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۱ شود.

پیش بینی شده است است تولید ناخالص داخلی کشور عزیزمان ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2021 به 2095 میلیارد دلار برسد که زیاد از تولید ناخالص داخلی اسپانیا، عربستان و کانادا خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی اسپانیا بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1773.9 میلیارد دلار بوده که آینده نگری شده است است این رقم در سال 2021 به 2094 میلیارد دلار برسد. تولید ناخالص داخلی عربستان نیز از 1773.5 میلیارد دلار در سال 2017 به 2078 میلیارد دلار در سال 2021 و تولید ناخالص داخلی کانادا از 1769 میلیارد دلار در سال 2017 به 2073 میلیارد دلار در سال 2021 خواهد رسید.

بر این اساس چین با تولید ناخالص داخلی 23159 میلیارد دلاری بزرگترین اقتصاد دنیا در سال 2021 را خواهد داشت و آمریکا با 19390 میلیارد دلار و هند با 9459 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار می گیرند.

پیش‌بینی امید بخش صندوق بین المللی پول راجع به کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | عربستان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz